Szabályzatok

Jogszabályok:

A 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 – Megfelelőségértékelés. Személyek tanúsítását végző testületek általános követelményei (ISO/IEC 17024:2012)

MSZ EN ISO/IEC 17000:2005, Megfelelőségértékelés. Szakszótár és általános elvek (ISO/IEC 17000:2004)

2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról

NAR-01 – Az akkreditálási, bővítési, rendkívüli felügyeleti és felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési szakaszának szabályzata

NAR-02 – Szabályzat a szabvány- és jogszabály változások kezelésére

NAR-08 – A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelképének használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai

NAR-25 – Akkreditálási ellenőrzési ciklusprogramok készítésének szabályzata

NAR-31- Rugalmas terület akkreditálási szabályzata

NAR-35 – Szabályzat új akkreditálási tevékenységek felvételére és az akkreditálási követelmények változásának bevezetésére

NAD-103 Kérelem akkreditálásra és akkreditált terület bővítésére

NAD-103-5 Kérelem Személytanúsító szervezet akkreditálásához és területbővítéséhez

NAD-104 Kérelem felügyeleti vizsgálatra

NAD-102 Jelentős változás bejelentés

GDPR, az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

2011. évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról